Video funny TOM & JERRY: Tom làm bảo mẫu

Tưởng chừng công việc trông nom trẻ nhỏ thật bình thường khi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng với mèo Tom thì đó lại là vấn đề hệ trọng...