Video funny TOM & JERRY: Kẻ phá đám

Quá nổi tiếng và mèo Tom phải hát trước bao nhiêu người nhưng điều đó lại làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Jerry. Và điều gì đang chờ mèo...