Ông Trần Bắc Hà, từ Chủ tịch BIDV đến bị khai trừ Đảng - 1

Theo Linh Anh (Tiền Phong)