Djokovic biểu diễn Gangnam Style

Djokovic cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cơn bão "Gangnam Style".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DA
Báo lỗi nội dung