Djokovic biểu diễn Gangnam Style

Thứ Năm, ngày 04/10/2012 15:46 PM (GMT+7)

Djokovic cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cơn bão "Gangnam Style".

DA