Châu Tấn lạ lẫm tóc đỏ

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

 Gần đây, Châu Tấn đã có dịp tham gia ê kip Hollywood - Vân đồ

Theo Tiểu P

Sao Hoa ngữ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung