Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 8/11-14/11: Thor 2: Thế giới bóng tối

Thứ Sáu, ngày 08/11/2013 00:53 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trong phần tiếp theo này, Thor phải chiến đấu để cứu trái đất và tất cả Cửu Giới từ một kẻ thù trong bóng tối.

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Quỷ quyệt 2

9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h30

8/11-14/11

Kinh dị

Tía ơi...!

9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h30

8/11-14/11

Hài
Người hùng 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h30

8/11-14/11

Hành động

Thor 2: Thế giới bóng tối(3D)

10h00, 13h00, 15h50, 19h00, 21h20

8/11-14/11

Hành động
Galaxy Nguyễn Du

Thor 2: Thế giới bóng tối

09h05, 14h10, 16h20, 17h25, 21h35

8/11-14/11

Hành động

Quỷ quyệt 2

09h05, 13h05, 17h10, 21h10

8/11-14/11

Kinh dị

Thor 2: Thế giới bóng tối(3D)

11h10, 13h15, 15h20, 18h30, 19h30, 20h45

8/11-14/11

Hành động

Tía ơi...!

15h10

8/11-14/11

Hài

Âm mưu giày gót nhọn

11h10, 19h15

8/11-14/11

Hài

Galaxy Nguyễn Trãi

Cuộc đấu của Ender

09h20, 17h10, 19h20

8/11-14/11

Hành động

Quỷ quyệt 2

17h35, 21h30

8/11-14/11

Kinh dị

Tía ơi...!

09h35, 15h35

8/11-14/11

Hài

Thor 2: Thế giới bóng tối(3D)

19h30

8/11-14/11

Hành động

Âm mưu giày gót nhọn

13h40, 19h35

8/11-14/11

Hài

Thor 2: Thế giới bóng tối

09h05, 11h10, 13h15, 15h20, 17h25, 21h35

8/11-14/11

Tâm lý

Galaxy Tân Bình

Quỷ quyệt 2

10h10, 13h30, 16h15, 19h30, 21h45

8/11-14/11

Kinh dị

Cuộc đấu của Ender

14h15

8/11-14/11

Hành động

Vượt ngục

12h05

8/11-14/11

Hành động

Tía ơi...!

09h40, 15h35, 21h30

8/11-14/11

Hài

Âm mưu giày gót nhọn

11h45, 18h15, 20h00

8/11-14/11

Hài

Búp bê ma ám

09h00, 17h45

8/11-14/11

Kinh dị

Thor 2: Thế giới bóng tối(3D)

10h00, 12h15, 14h30, 16h45, 19h00, 19h45, 20h30

8/11-14/11

Hành động

Thor 2: Thế giới bóng tối

09h15, 10h45, 11h30, 13h00, 13h45, 15h15, 16h00, 17h30, 18h15, 21h15, 22h00

8/11-14/11

Hành động

Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp TP.HCM

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Chia sẻ
sự kiện Phim chiếu rạp
Báo lỗi nội dung