Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 8/11-14/11: Thor 2: Thế giới bóng tối

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Trong phần tiếp theo này, Thor phải chiến đấu để cứu trái đất và tất cả Cửu Giới từ một kẻ thù trong bóng tối.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Quỷ quyệt 2

9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h30

8/11-14/11

Kinh dị

Tía ơi...!

9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h30

8/11-14/11

Hài
Người hùng 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h30

8/11-14/11

Hành động

Thor 2: Thế giới bóng tối(3D)

10h00, 13h00, 15h50, 19h00, 21h20

8/11-14/11

Hành động
Galaxy Nguyễn Du

Thor 2: Thế giới bóng tối

09h05, 14h10, 16h20, 17h25, 21h35

8/11-14/11

Hành động

Quỷ quyệt 2

09h05, 13h05, 17h10, 21h10

8/11-14/11

Kinh dị

Thor 2: Thế giới bóng tối(3D)

11h10, 13h15, 15h20, 18h30, 19h30, 20h45

8/11-14/11

Hành động

Tía ơi...!

15h10

8/11-14/11

Hài

Âm mưu giày gót nhọn

11h10, 19h15

8/11-14/11

Hài

Galaxy Nguyễn Trãi

Cuộc đấu của Ender

09h20, 17h10, 19h20

8/11-14/11

Hành động

Quỷ quyệt 2

17h35, 21h30

8/11-14/11

Kinh dị

Tía ơi...!

09h35, 15h35

8/11-14/11

Hài

Thor 2: Thế giới bóng tối(3D)

19h30

8/11-14/11

Hành động

Âm mưu giày gót nhọn

13h40, 19h35

8/11-14/11

Hài

Thor 2: Thế giới bóng tối

09h05, 11h10, 13h15, 15h20, 17h25, 21h35

8/11-14/11

Tâm lý

Galaxy Tân Bình

Quỷ quyệt 2

10h10, 13h30, 16h15, 19h30, 21h45

8/11-14/11

Kinh dị

Cuộc đấu của Ender

14h15

8/11-14/11

Hành động

Vượt ngục

12h05

8/11-14/11

Hành động

Tía ơi...!

09h40, 15h35, 21h30

8/11-14/11

Hài

Âm mưu giày gót nhọn

11h45, 18h15, 20h00

8/11-14/11

Hài

Búp bê ma ám

09h00, 17h45

8/11-14/11

Kinh dị

Thor 2: Thế giới bóng tối(3D)

10h00, 12h15, 14h30, 16h45, 19h00, 19h45, 20h30

8/11-14/11

Hành động

Thor 2: Thế giới bóng tối

09h15, 10h45, 11h30, 13h00, 13h45, 15h15, 16h00, 17h30, 18h15, 21h15, 22h00

8/11-14/11

Hành động

Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp TP.HCM

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Chia sẻ
Gửi góp ý
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN