Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 3/5-9/5: Thôi miên

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Bằng cách hợp tác với một bác sỹ tâm lý thôi miên người con trai, Joona quyết tâm tìm ra thành viên cuối cùng của gia đình trước khi hung thủ kịp ra tay.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Nhà trắng thất thủ 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h20 3/5-9/5 Hành động
Người sắt 3 (3D) 10h00, 12h50, 15h40, 18h40, 21h10 3/5-9/5 Hành động
Thôi miên 10h10, 13h00, 15h50, 18h50, 21h10 3/5-9/5 Kinh dị
Nghệ thuật cua trai 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h00, 21h20 3/5-9/5 Hài

Galaxy Nguyễn Du

Người sắt 3 09h00, 11h25 3/5-9/5 Hành động
Người sắt 3 (3D) 09h50, 12h15, 13h50, 14h40, 16h15, 18h40, 19h30, 21h05, 21h55 3/5-9/5 Hành động
Nhà trắng thất thủ 13h05, 17h20, 21h40 3/5-9/5 Hành động
Bàn tay ngoại cảm 11h 3/5-9/5 Ly kỳ
Trance 09h00, 15h20, 17h45, 19h40 3/5-9/5 Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Trance 13h20, 15h20, 19h40 3/5-9/5 Hành động
Người sắt 3 09h00, 11h25, 13h50, 16h15, 18h40, 21h10, 22h00 3/5-9/5 Hành động
Người sắt 3 (3D) 09h50, 12h20, 14h45, 17h10, 19h35 3/5-9/5 Hành động
Nhà trắng thất thủ 11h00, 17h20, 21h40 3/5-9/5 Hành động
Bàn tay ngoại cảm 9h 3/5-9/5 Ly kỳ

Galaxy Tân Bình

Bàn tay ngoại cảm 13h15 3/5-9/5 Ly kỳ
Ác mộng 3096 ngày 15h15, 17h25 3/5-9/5 Hành động
Người sắt 3 09h00, 10h30, 12h25, 14h00, 15h00, 17h30, 21h05, 21h45 3/5-9/5 Hành động
Người sắt 3 (3D) 09h50, 11h30, 13h00, 15h30, 16h45, 18h00, 19h15, 20h00, 20h30 3/5-9/5 Hành động
Trance 09h15, 11h15, 14h30, 19h00, 22h00 3/5-9/5 Hành động
Nhà trắng thất thủ 09h30, 12h00, 16h30, 19h40 3/5-9/5 Hành động

Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp TP.HCM

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Chia sẻ
Gửi góp ý
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung