Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 14/9-20/9: Những kẻ man rợ

Thứ Sáu, ngày 14/09/2012 07:40 AM (GMT+7)

Ai cũng có nhu cầu hạnh phúc, nhưng mỗi người có quyết định riêng để chọn con đường đúng sai, điểm khởi đầu hay kết thúc của chính bản thân mình.

Sự kiện:

Phim chiếu rạp

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Họa bì 2 (3D) 10h00, 12h50, 15h40, 18h40, 21h10 14/9-20/9

Liêu trai

Biệt đội đánh thuê 2 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h20 14/9-20/9

Hành động

Những kẻ man rợ 10h10, 13h00, 15h50, 18h50, 21h20 14/9-20/9

Hành động

Nàng men chàng bóng 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 14/9-20/9

Hài

Galaxy Nguyễn Trãi

Họa bì 2 16h10, 18h50, 21h15 14/9-20/9

Liêu trai

Những kẻ man rợ 09h10, 11h40, 14h10, 16h35, 19h00, 21h25 14/9-20/9

Hành động

Biệt đội đánh thuê 2 09h45, 11h50, 13h55, 15h00, 17h00, 19h20, 21h25 14/9-20/9

Hành động

Đi tìm Nemo 2 (3D) 09h00, 11h00 14/9-20/9

Hoạt hình

Galaxy Nguyễn Du

Những kẻ man rợ 09h10, 11h40, 14h10, 16h40, 19h00, 21h30 14/9-20/9

Hành động

Đi tìm Nemo 2 (3D) 09h00, 12h50, 19h10 14/9-20/9

Hoạt hình

Nàng men chàng bóng 11h00, 14h50 14/9-20/9

Hài

Biệt đội đánh thuê 2 09h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h20, 21h25 14/9-20/9

Hành động

Họa bì 2 (3D) 16h45, 21h10 14/9-20/9

Liêu trai

Galaxy Tân Bình

Những kẻ man rợ

09h30, 11h00, 12h00, 13h30, 15h05, 16h25, 18h00, 19h00, 20h30, 21h30

14/9-20/9

Hành động

Đi tìm Nemo 2 (3D) 09h00, 10h30, 12h35, 14h45, 16h45, 18h45 14/9-20/9

Hoạt hình

Nàng men chàng bóng 11h15, 14h30, 17h30, 21h15 14/9-20/9

Hài

Biệt đội đánh thuê 2

09h45, 11h45, 13h45, 15h45, 17h45, 19h45, 20h45, 21h45

14/9-20/9

Hành động

Bí mật của Steve

09h20, 13h10, 16h00, 19h20

14/9-20/9

Tâm lý

TP.HCM: Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

sự kiện Phim chiếu rạp