Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 4/4-10/4: Vỡ kế hoạch

Thứ Sáu, ngày 04/04/2014 00:01 AM (GMT+7)

Một người đàn ông luôn sống đúng với kế hoạch của đời mình mà trước đó anh đã vạch ra trước. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi một người phụ nữ xuất hiện ngoài kế hoạch của anh.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đam mê tốc độ (3D)

12h25; 17h05 4/4-10/4 Hành động

Dị biệt

9h35; 12h00; 14h25; 16h50; 19h15; 21h40 4/4-10/4 Hành động

Captain America: Chiến Binh Mùa Đông

13h15; 17h40 4/4-10/4 Hành động

Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (3D)

9h40; 11h00; 12h00; 14h20; 16h40; 18h20; 19h00; 21h20 4/4-10/4 Hành động

300: Đế chế trỗi dậy (3D)

9h20; 13h20; 15h00; 16h40; 20h40 4/4-10/4 Hành động
Báo oán 9h35; 10h40; 12h15; 13h50; 15h25; 17h00; 18h35; 20h10; 21h45; 22h20 4/4-10/4 Kinh dị
Noah - Đại hồng thủy (3D) 10h00; 14h40; 21h00 4/4-10/4 Hành động

Mr. Peabody & Sherman(3D - Lồng tiếng)

19h20 4/4-10/4 Hoạt hình

Non-stop

11h50; 15h30; 19h10; 22h05 4/4-10/4 Hành động
Vỡ kế hoạch 11h10; 15h35; 20h00 4/4-10/4 Hài

Quả tim máu

10h00; 13h40; 17h20; 21h00 4/4-10/4 Kinh dị

Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các rạp phim Hà Nội

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

sự kiện Phim chiếu rạp quốc gia