Những đại thảm họa thẩm mỹ

Tuy nhiên, lạm dụng thẩm mỹ cũng đang ngày càng tràn lan khiến nhiều người vì đó mà biến dạng

Phạm An (T.H)

Chuyện lạ Thế giới

Xem thêm
Báo lỗi nội dung