Dàn xe Jeep hầm hố diễu hành trên phố Hà Nội

Chiếc Mazda 1200 cổ được sản xuất tại Nhật vào khoảng những năm từ 1968 đến 1970. Thời điểm đó, dòng xe này chủ yếu được đưa sang thị trường Mỹ để tiêu thụ. Vì thế, vào những năm 70, người ta thấy xuất hiện tại Sài Gòn những chiếc xe Mazda 1200 do quân đội Mỹ cung cấp cho Ngụy quyền, tuy nhiên, chúng có số lượng rất ít.

Theo Nguyễn Thanh, Hồng Phú (Khampha.vn)