Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua?

Thứ Ba, ngày 18/04/2017 00:20 AM (GMT+7)

Trong suốt 20 năm và 21 thế kỷ, ý tưởng chủ đạo về "hình dáng cơ thể hoàn hảo" dành cho phụ nữ đã thay đổi gần như thường xuyên như xu hướng thời trang.

Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 1
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 2
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 3
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 4
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 5
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 6
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 7
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 8
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 9
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 10
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 11

Theo Trung Nam (Theo boredpanda) (Dân Việt)
sự kiện Phiếm chuyện thời trang
Báo lỗi nội dung