Nguồn: http://danviet.vn/dan-nu-mc-xu-han-mac-tao-bao-nguoi-tha-rong-ke-xe-vay-tren-song-50202027121159...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Tin ảnh, phong cách người mẫu hot