Theo Ngọc_Trai_Đen (Khampha.vn)

sự kiện Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng