Nhật Minh - Makeup: Vĩnh Thụy - Nhiếp Ảnh: Nguyễn Long