Paul Walker và những chiếc xe định mệnh

Đây là chiếc Mitsubishi EVO 7 xe anh lái trong Fast 2 Furious. 

Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])

Sao Fast and the Furious qua đời

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN