Nhan sắc 7 ứng viên Đại sứ du lịch

Mới đây, cô chia sẻ, sẽ sẵn sàng làm cố vấn đại sứ du lịch.

Quỳnh_An (Tổng hợp)

Hậu trường những ngôi sao

Xem thêm
Báo lỗi nội dung