Nhan sắc 7 ứng viên Đại sứ du lịch

Có nhiều ý kiến ủng hộ Lý Nhã Kỳ và tin tưởng không ai làm tốt cương vị này hơn cô.

Quỳnh_An (Tổng hợp)

Hậu trường những ngôi sao

Xem thêm
Báo lỗi nội dung