Nhan sắc 7 ứng viên Đại sứ du lịch

Ngày 15/3, khi Lý Nhã Kỳ chính thức xin rút tên khỏi danh sách ứng cử chức vụ Đại sứ du lịch nhiệm kỳ năm 2013, nhiều người đã không khỏi bất ngờ.

Quỳnh_An (Tổng hợp)

Hậu trường những ngôi sao

Xem thêm
Báo lỗi nội dung