sự kiện Angelina Jolie: Người đàn bà đầy quyền lực