Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3

Chen chân ở chợ hoa ngày 8.3 Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) là chợ hoa lớn nhất TP.HCM. Sáng 8.3, chợ hoa không còn lối đi. Người bán, kẻ mua,...