VTV 4/6: Mỹ nhân vô lệ

"Mỹ nhân vô lệ" tập trung khai thác mối quan hệ đan xen yêu - hận - tình - thù giữa Hiếu Trang, Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Huyền thoại 1C - Tập 2
13h05 Bí mật bướm xanh - Tập 5
20h35 Huyền thoại 1C - Tập 3

VTV3

00h30 Đường biên giới - Tập 37
03h00 Cạm bẫy - Tập 21
07h50 Bí mật Tam giác vàng - Tập 24
12h00 Vương triều Đại Tần (Tập 33)
13h00 Hoa nắng - Tập 12
18h00 Son môi hồng - Tập 12
21h30 Bí mật Tam giác vàng - Tập 24
22h10 Chồng tôi là hàng xóm (Tập 42)

VTV4

1h30 Ám ảnh xanh - Tập 15

05h30

Mùa tinh khôi - Tập 13
9h35 Ám ảnh xanh - Tập 15
13h45 Mùa tinh khôi - Tập 13
16h05 Ám ảnh xanh - Tập 15
22h15 Mùa tinh khôi - Tập 13

VTV6

08h05 Tình yêu và thù hận - Tập 4
12h15 Bà nội không ăn pizza - Tập 1
20h00 Bà nội không ăn pizza - Tập 2
22h10 Tình yêu và thù hận - Tập 5
23h35 Bà nội không ăn pizza - Tập 2

VCTV1

01h00 Tóc rối - Tập 55
02h30 Tân Tây du ký - Tập 11
05h00 Tân Bao Thanh Thiên - Tập 41
08h00 Tóc rối - Tập 57
11h00 Tân Tây du ký - Tập 11
12h00 Tân Bao Thanh Thiên - Tập 41
13h00 Hạnh phúc mong manh - Tập 93
18h00 Tóc rối - Tập 58
19h30 Tân Tây du ký - Tập 12
20h30 Mỹ nhân vô lệ - Tập 1
22h20 Hạnh phúc mong manh - Tập 94

VCTV2

00h00 Đất phương nam - Tập 9
01h00 Dấn thân vào nước mắt - Tập 36
02h00 Sơn ca trong thành phố - Phần 1
03h00 Sơn ca trong thành phố - Phần 2
04h00 Cá rô, em yêu anh - Tập 41
05h00 Lục Vân Tiên - Tập 18
06h00 Đất phương nam - Tập 10
07h00 Dấn thân vào nước mắt - Tập 37
08h00 Lấy vợ Sài Gòn - Phần 1
09h00 Lấy vợ Sài Gòn - Phần 2
10h00 Cá rô, em yêu anh - Tập 42
11h00 Giao thời - Tập 1
12h00 Đất phương nam - Tập 11
13h00 Dấn thân vào nước mắt - Tập 38
14h00 Hoa hồng không dành cho em - Tập 3
15h00 Chiếc giường chia đôi - Tập 13
16h00 Cá rô, em yêu anh - Tập 43
17h00 Giao thời - Tập 2
18h00 Đất phương nam - Tập 12
19h00 Dấn thân vào nước mắt - Tập 39
20h00 Hoa hồng không dành cho em - Tập 4
21h00 Chiếc giường chia đôi - Tập 14
22h00 Cá rô, em yêu anh - Tập 44
23h00 Giao thời - Tập 3

VCTV7

00h00 Dương Quý Phi - Tập 31
01h00 Công nghệ thời trang - Tập 9
02h00 Khuynh thế hoàng phi - Tập 23
03h00 Tình yêu và sự cách trở - Tập 30
04h00 Công nghệ thời trang - Tập 10
05h00 Khuynh thế hoàng phi - Tập 24
06h00 Tình yêu và sự cách trở - Tập 31
07h00 Công nghệ thời trang - Tập 11
08h00 Dương Quý Phi - Tập 32
09h00 Công nghệ thời trang - Tập 12
10h00 Khuynh thế hoàng phi - Tập 25
11h00 Tình yêu và sự cách trở - Tập 32
12h00 Cười lên Dong Hae - Tập 3
13h00 Dương Quý Phi - Tập 33
14h00 Công nghệ thời trang - Tập 13
15h50 Bốn chàng quý tử - Tập 4
16h00 Dương Quý Phi - Tập 34
17h00 Tình yêu và sự cách trở - Tập 33
18h00 Khuynh thế hoàng phi - Tập 26
19h00 Công nghệ thời trang - Tập 14
20h00 Dương Quý Phi - Tập 35
21h00 Mặt nạ anh hùng - Tập 34
22h50 Khuynh thế hoàng phi - Tập 27
23h50 Bốn chàng quý tử - Tập 5

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung