VTV 29/10: Chàng vợ nàng chồng

Thứ Ba, ngày 29/10/2013 08:11 AM (GMT+7)

Vợ chồng là duyên tiền định nhưng để ăn đời ở kiếp với nhau, không chỉ có tình yêu mà phải cần đến sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ – đó là thông điệp mà bộ phim hài hước, lãng mạn Chàng vợ nàng chồng chuyển tải đến người xem.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Thái sư Trần Thủ Độ - Tập 3
13h05 Anh hùng Nhạc Phi - Tập 28
20h50 Thái sư Trần Thủ Độ - Tập 4

VTV3

00h30 Thần thoại - Tập 38
03h00 Đàn trời - Tập 12
08h00 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 18
12h00 Mùa xuân của cha - Tập 37
13h00 Những công dân tập thể - Tập 9
18h00 Quý bà Go Bong Shil - Tập 25
21h30 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 19
22h20 Vườn sao băng - Tập 10

VTV4

1h30 Ông Tơ hai phẩy - Tập 9

05h30

Mặt nạ da người - Tập 5
9h35 Ông Tơ hai phẩy - Tập 9
13h45 Mặt nạ da người - Tập 5
16h05 Ông Tơ hai phẩy - Tập 9
22h15 Mặt nạ da người - Tập 5

VTV6

0h00 Đôi cánh đồng tiền - Tập 8
9h35 Đôi cánh đồng tiền - Tập 9
14h00 Cha và con - Tập 39
19h00 Mất tích - Tập 24
22h00 Cha và con - Tập 40

VTVcab1

01h00 Mưa thủy tinh - Tập 29
02h00 Tóc rối - Tập 110
05h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 38
07h00 Âm mưu Athena - Tập 6
08h00 Âm mưu Athena - Tập 7
10h30 Gia đình là số 1 - Phần 2 - Tập 55
11h00 Đại đường nữ tuần án - Tập 3
12h00 Võ thần - Tập 27
13h00 Kẻ thắng làm vua - Tập 12
14h00 Mưa thủy tinh - Tập 30
16h00 Gia đình là số 1 - Phần 2  - Tập 57
17h00 Âm mưu Athena - Tập 8
18h00 Âm mưu Athena - Tập 9
19h30 Đại đường nữ tuần án - Tập 4
20h30 Tân hoàn châu công chúa - Tập 39
21h30 Kẻ thắng làm vua - Tập 13

VCTV2

00h00 Bạn đời - Tập 8
01h00 Bản chúc thư - Tập 32
02h00 Tây sơn hào kiệt - Phần 1
03h00 Tây sơn hào kiệt - Phần 2
04h00 Mắt bướm - Tập 25
05h00 Ban mai xanh - Tập 23
06h00 Bạn đời - Tập 9
07h00 Bản chúc thư - Tập 33
08h10 Chuyến xe bão táp - Phần 1
09h00 Chuyến xe bão táp - Phần 2
10h00 Mắt bướm - Tập 26
11h00 Ban mai xanh - Tập 24
12h00 Bạn đời - Tập 10
13h00 Bản chúc thư - Tập 34
14h00 Những đóa ngọc lan - Tập 27
15h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 11
16h00 Mắt bướm - Tập 27
17h00 Bạn đời - Tập 11
18h00 Bản chúc thư - Tập 35
19h00 Những đóa ngọc lan - Tập 28
20h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 12
22h00 Mắt bướm - Tập 28
23h00 Ban mai xanh - Tập 26

VCTV7

00h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 64
01h00 Âm mưu tình yêu - Tập 79
02h00 Yêu lần nữa - Tập 2
03h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 65
04h00 Âm mưu tình yêu - Tập 80
05h00 Yêu lần nữa - Tập 3
06h00 Hoa hồng có gai - Tập 58
07h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 66
08h00 Âm mưu tình yêu - Tập 81
09h00 Yêu lần nữa - Tập 4
10h00 Hoa hồng có gai - Tập 59
11h00 Kẻ truy đuổi - Tập 15
12h00 Hoa hồng có gai - Tập 60
13h00 Kế hoạch B - Tập 29
14h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 67
15h00 Âm mưu tình yêu - Tập 82
16h00 Yêu lần nữa - Tập 5
17h00 Hoa hồng có gai - Tập 61
18h00 Kế hoạch B - Tập 30
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 68
20h00 Hoa hồng có gai - Tập 62
21h00 Kẻ truy đuổi - Tập 16
22h00 Chàng vợ nàng chồng - Tập 1
23h00 Âm mưu tình yêu - Tập 83
Theo VTC, VTV