VTV 20/6: Hoàng hôn ấm áp

Thứ Sáu, ngày 20/06/2014 00:01 AM (GMT+7)

Mai Thanh có một tuổi thơ bất hạnh, lớn lên vì hoàn cảnh phải bỏ xứ trốn đi, bị làm nhục đến mang thai... Nhiều lần cô nghĩ đến cái chết nhưng khát vọng được sống, được vươn lên đã hun đúc trong cô một ý chí sắt đá.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

09h00 Đường lên Điện Biên - Tập 17
13h00 Mất tích - Tập 38
20h35 Đường lên Điện Biên - Tập 18

VTV3

04h30 Đến từ giấc mơ - Tập 20
11h00 Cha và con - Tập 9
12h00 Hoàng hậu Ki - Tập 32
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 15

VTV4

01h35 Hương Ngọc Lan - Tập 17

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 7
09h35 Hương Ngọc Lan - Tập 17
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 7
16h05 Hương Ngọc Lan - Tập 17
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 7

VTV6

00h00 Xin lỗi tình yêu - Tập 17
09h30 Xin lỗi tình yêu - Tập 18
19h00 Một ngày của Diva - Tập 5

VTVcab1

01h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 6
02h30 Mùi ngò gai - Tập 24
05h00 Hoàng tử gác mái - Tập 24
07h00 Gia đình chồng tôi - Tập 43
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 44
11h00 Mùi ngò gai - Tập 24
12h00 Hoàng Gia - Tập 20
13h00 Kính vạn hoa - Tập 25
14h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 7
15h45 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 43
16h45 Gia đình chồng tôi - Tập 45
17h30 Gia đình chồng tôi - Tập 46
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 44
19h30 Ảo mộng - Tập 5
20h30 Hoàng tử gác mái - Tập 25
22h00 Mùi ngò gai - Tập 25

VCTV2

00h00 Chạy án   - Tập 14
01h00 Chung một mái nhà   - Tập 5
02h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 18
03h00 Mắt bão   - Tập 3
04h00 Bảo mẫu @   - Tập 22
05h00 Hoàng hôn ấm áp   - Tập 29
06h00 Chạy án   - Tập 15
07h00 Chung một mái nhà   - Tập 6
08h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 19
09h00 Mắt bão   - Tập 4
10h00 Bảo mẫu @   - Tập 23
11h00 Hoàng hôn ấm áp   - Tập 30
12h00 Chạy án   - Tập 16
13h00 Chung một mái nhà   - Tập 7
14h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 20
15h00 Mắt bão   - Tập 5
16h00 Bảo mẫu @   - Tập 24
17h00 Hoàng hôn ấm áp   - Tập 31
18h00 Chạy án   - Tập 17
19h00 Chung một mái nhà   - Tập 8
20h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 21
21h00 Mắt bão  - Tập 6
22h00 Bảo mẫu @   - Tập 25
22h00 Hoàng hôn ấm áp   - Tập 32

VCTV7

00h00 Nhớ em - Tập 23
01h00 Võ thần - Tập 59
02h00 Tóc rối - Tập 100
03h00 Nhớ em - Tập 24
04h00 Võ thần - Tập 60
05h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 51
06h00 Tóc rối - Tập 101
07h00 Nhớ em - Tập 25
08h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 52
09h00 Võ thần - Tập 61
10h00 Tóc rối - Tập 102
11h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 53
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 38
13h00 Đứa con rơi - Tập 35
14h00 Nhớ em - Tập 26
15h00 Võ thần - Tập 62
16h00 Đứa con rơi - Tập 34
17h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 54
18h00 Tóc rối - Tập 103
19h00 Nhớ em - Tập 27
20h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 55
21h00 Dã vương - Tập 15
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 37
23h00 Võ thần - Tập 63

Theo VTC, VTV