VTV 12/8: Đua nhau làm giàu

Những câu chuyện xích mích hàng xóm với nhau vô cùng hài hước là nội dung chính trong phim.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Chúng ta là anh em - Tập 12
21h30 Mùa len trâu

VTV3

15h00 Đôi cánh đồng tiền - Tập 6

VTV4

05h30

Cho một tình yêu - Tập 5
13h30 Cho một tình yêu - Tập 5
22h50 Cho một tình yêu - Tập 5

VTV6

22h10 Lần thứ hai mình yêu nhau - Tập 15

VCTV2

 00h00 Đua nhau làm giàu - Tập 16
01h00 Tình án - Tập 14
02h00 Tha thứ cho anh - Tập 33
03h00 Anh và em - Tập 66
04h00 Mưa đầu mùa - Tập 25
05h00 Ngõ vắng - Tập 22
06h00 Đua nhau làm giàu - Tập 17
07h00 Tình án - Tập 15
09h00 Anh và em - Tập 67
10h00 Mưa đầu mùa - Tập 26
11h00 Ngõ vắng - Tập 23
12h00 Đua nhau làm giàu - Tập 18
13h00 Tình án - Tập 16
14h00 Người mang mật danh K213 - Phần 1
15h00 Người mang mật danh K213 - Phần 2
16h00 Mưa đầu mùa - Tập 27
17h00 Ngõ vắng - Tập 24
18h00 Đua nhau làm giàu - Tập 19
19h00 Tình án - Tập 17
20h00 Long Thành cầm giả ca - Phần 1
21h10 Long Thành cầm giả ca - Phần 2
22h00 Mưa đầu mùa - Tập 28
23h00 Ngõ vắng - Tập 25

VCTV7

00h50 Hạnh phúc mỉm cười - Tập 21
01h50 Hoa đào tiểu muội - Tập 1
02h50 Trái đắng - Tập 33
03h50 Kim Đại Ban - Tập 20
04h50 Kim đại Ban - Tập 21
05h50 Hoa đào tiểu muội - Tập 2
06h50 Hạnh phúc mỉm cười - Tập 22
07h50 Lối sống sai lầm - Tập 1
08h50 Kim Đại Ban - Tập 22
09h50 Kim Đại Ban - Tập 23
10h50 Hoa đào tiểu muội - Tập 3
11h50 Tây Du Ký - Tập 39
12h50 Tây Du Ký - Tập 40
13h50 Lối sống sai lầm - Tập 2
14h50 Hạnh phúc mỉm cười - Tập 23
15h50 Lối sống sai lầm - Tập 3
16h50 Tây Du Ký - Tập 37
17h50 Tây Du Ký - Tập 38
18h50 Hoa đào tiểu muội - Tập 4
19h50 Hạnh phúc mỉm cười - Tập 24
20h50 Lối sống sai lầm - Tập 4
21h50 Kim Đại Ban - Tập 24
22h45 Kim Đại Ban - Tập 25
23h30 Hoa đào tiểu muội - Tập 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung