VTV 1/12: Đông Y

Phim kể về cuộc đời của cô gái Dong Yi, xuất thân từ nô tỳ đã vươn lên trở thành một chính cung hoàng hậu và là mẹ của vua Yeongjo sau này.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Hai phía chân trời -Tập 8
13h05 Tây Thi bí sử - Tập 22

VTV3

00h00 Đông Y - Tập 54
03h00 Những người độc thân vui vẻ (Tập 127)
14h30 Duyên nghiệp (Tập 5)
18h00 Ước mơ lấp lánh - Tập 53
22h20 Chốn thâm cung (Tập 203)

VTV4

05h30

Nếp nhà - Tập 17
13h30 Nếp nhà - Tập 17
22h35 Nếp nhà - Tập 17

VCTV1

01h00 Sự tích đào hoa nguyên - Tập 5
05h00 Thời trang thập niên 70 - Tập 12

VCTV2

 00h00 Mua láng giềng gần - Tập 9
01h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 15
02h00 Pha lê không dễ vỡ - Tập 5
03h00 Cô gái kiêu kỳ - Tập 16
04h00 Châu sa - Tập 4
05h00 Những khoảng trời riêng - Tập 8
06h00 Mua láng giềng gần - Tập 10
07h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 16
08h00 Pha lê không dễ vỡ - Tập 6
09h00 Cô gái kiêu kỳ - Tập 17
10h00 Châu sa - Tập 5
11h00 Những khoảng trời riêng - Tập 9
12h00 Mua láng giềng gần - Tập 11
13h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 17
14h00 Pha lê không dễ vỡ - Tập 7
15h00 Cô gái kiêu kỳ - Tập 18
17h00 Những khoảng trời riêng - Tập 10
18h00 Mua láng giềng gần - Tập 12
19h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 18
20h00 Mùa len trâu - Phần 1
21h00 Mùa len trâu - Phần 2
22h00 Mùa len trâu - Phần 3
23h00 Những khoảng trời riêng - Tập 11

VCTV7

00h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 22
01h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 88
02h50 Thiên sứ long bong - Tập 15
03h50 Đại chiến cổ kim - Tập 6
04h50 Đại chiến cổ kim - Tập 7
05h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 89
06h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 23
07h50 Thiên sứ long bong - Tập 16
08h50 Đại chiến cổ kim - Tập 8
09h50 Đại chiến cổ kim - Tập 9
10h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 90
11h50 Đại chiến cổ kim - Tập 10
12h50 Đại chiến cổ kim - Tập 11
13h50 Thiên sứ long bong - Tập 17
14h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 24
15h50 Thiên sứ long bong - Tập 18
16h50 Đại chiến cổ kim - Tập 12
17h50 Đại chiến cổ kim - Tập 13
18h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 91
19h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 25
20h50 Thiên sứ long bong - Tập 19
21h50 Đại chiến cổ kim - Tập 14
22h50 Đại chiến cổ kim - Tập 15
23h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 91

Chia sẻ
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung