VTV 1/11: Thần tượng lắm chiêu

Thần Tượng Lắm Chiêu là bộ phim nói về sự đấu tranh dành giật thị trường của 2 nhóm nhạc đang nổi đó là Wonderboys và Babygirls.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Trò đời - Tập 22
13h05 Anh hùng Nhạc Phi - Tập 31
20h50 Trò đời - Tập 23

VTV3

00h30 Thần thoại - Tập 41
03h00 Đàn trời - Tập 15
08h00 Bản di chúc bí ẩn - Tập 25
12h00 Mùa xuân của cha - Tập 40
13h00 Những công dân tập thể - Tập 12
18h00 Quý bà Go Bong Shil - Tập 28
21h30 Bản di chúc bí ẩn - Tập 26
22h20 Vườn sao băng - Tập 13

VTV4

1h30 Ông Tơ hai phẩy - Tập 12

05h30

Mặt nạ da người - Tập 8
9h35 Ông Tơ hai phẩy - Tập 12
13h45 Mặt nạ da người - Tập 8
16h05 Ông Tơ hai phẩy - Tập 12
22h15 Mặt nạ da người - Tập 8

VTV6

0h00 Đôi cánh đồng tiền - Tập 11
9h35 Đôi cánh đồng tiền - Tập 12
14h00 Cha và con - Tập 42
19h00 Mất tích - Tập 27
22h00 Cha và con - Tập 43

VTVcab1

01h00 Mưa thủy tinh - Tập 32
02h00 Kẻ thắng làm vua - Tập 15
05h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 41
07h00 Âm mưu Athena - Tập 12
08h00 Âm mưu Athena - Tập 13
10h30 Gia đình là số 1 - Phần 2 - Tập 60
11h00 Đại đường nữ tuần án - Tập 6
12h00 Võ thần - Tập 31
13h00 Kẻ thắng làm vua - Tập 15
14h00 Mưa thủy tinh - Tập 33
16h00 Gia đình là số 1 - Phần 2  - Tập 60
17h00 Âm mưu Athena - Tập 14
18h00 Âm mưu Athena - Tập 15
19h30 Đại đường nữ tuần án - Tập 7
20h30 Tân hoàn châu công chúa - Tập 42
21h30 Kẻ thắng làm vua - Tập 16

VCTV2

00h00 Bạn đời - Tập 11
01h00 Bản chúc thư - Tập 35
02h00 Những đóa ngọc lan - Tập 28
03h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 12
04h00 Mắt bướm - Tập 28
05h00 Ban mai xanh - Tập 26
06h00 Bạn đời - Tập 12
07h00 Bản chúc thư - Tập 36
08h10 Những đóa ngọc lan - Tập 29
09h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 13
10h00 Mắt bướm - Tập 29
11h00 Ban mai xanh - Tập 27
12h00 Bạn đời - Tập 13
13h00 Bản chúc thư - Tập 37
14h00 Những đóa ngọc lan - Tập 30
15h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 14
16h00 Mắt bướm - Tập 30
17h00 Bạn đời - Tập 14
18h00 Bản chúc thư - Tập 38
19h00 Những đóa ngọc lan - Tập 31
20h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 15
22h00 Thần tượng lắm chiêu - Tập 1
23h00 Ban mai xanh - Tập 29

VCTV7

00h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 67
01h00 Âm mưu tình yêu - Tập 82
02h00 Yêu lần nữa - Tập 5
03h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 68
04h00 Âm mưu tình yêu - Tập 83
05h00 Yêu lần nữa - Tập 6
06h00 Hoa hồng có gai - Tập 61
07h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 69
08h00 Âm mưu tình yêu - Tập 84
09h00 Yêu lần nữa - Tập 7
10h00 Hoa hồng có gai - Tập 62
11h00 Kẻ truy đuổi - Tập 18
12h00 Hoa hồng có gai - Tập 63
13h00 Chàng vợ nàng chồng - Tập 2
14h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 70
15h00 Âm mưu tình yêu - Tập 85
16h00 Yêu lần nữa - Tập 8
17h00 Hoa hồng có gai - Tập 64
18h00 Chàng vợ nàng chồng - Tập 3
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 71
20h00 Hoa hồng có gai - Tập 65
21h00 Kẻ truy đuổi - Tập 19
22h00 Chàng vợ nàng chồng - Tập 4
23h00 Âm mưu tình yêu - Tập 86

Chia sẻ
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung