Star Movies 6/11: The Recruit

Khi Layla lấy cắp được "Ice-9" cũng là lúc James phải xuất đầu lộ diện...


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
00h55 HOMELAND (Season 2 - 5)  
01h55  FIGHTER, THE Star Movies 6/11: The Recruit - 1
03h50 OMEN, THE Star Movies 6/11: The Recruit - 1
05h40  UNDERWORLD: RISE OF THE LYCANS Star Movies 6/11: The Recruit - 1
07h15  CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC Star Movies 6/11: The Recruit - 1
09h00  WHEN A STRANGER CALLS Star Movies 6/11: The Recruit - 1
11h30 RECRUIT, THE Star Movies 6/11: The Recruit - 1 
13h25  ICE AGE Star Movies 6/11: The Recruit - 1 
14h50  HANCOCK Star Movies 6/11: The Recruit - 1 
16h25  DOUBLE, THE Star Movies 6/11: The Recruit - 1 
18h05  OMEN, THE Star Movies 6/11: The Recruit - 1
20h00  UNDERWORLD: RISE OF THE LYCANS Star Movies 6/11: The Recruit - 1 
21h35 IDES OF MARCH, THE Star Movies 6/11: The Recruit - 1
23h20  CASINO JACK AND THE UNITED STATES OF MONEY  
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN