Star Movies 4/8: Blitz

Thứ Sáu, ngày 03/08/2012 06:21 AM (GMT+7)

Điều gì xảy ra khi cảnh sát, những người bảo vệ an toàn xã hội lại trở thành mục tiêu của một tên giết người hàng loạt?


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
00h00  FIGHTER, THE Star Movies 4/8: Blitz - 1 
01h55   DOUBLE, THE Star Movies 4/8: Blitz - 1 
03h35  MECHANIC, THE Star Movies 4/8: Blitz - 1 
05h10  KILLERS Star Movies 4/8: Blitz - 1 
06h50  FAMILY STONE, THE Star Movies 4/8: Blitz - 1
08h35   DOUBLE, THE Star Movies 4/8: Blitz - 1
10h15 SO I MARRIED AN AXE MURDERER Star Movies 4/8: Blitz - 1
11h50  BLITZ Star Movies 4/8: Blitz - 1 
13h30  ROBOTS Star Movies 4/8: Blitz - 1
15h00 OPEN SEASON  Star Movies 4/8: Blitz - 1
16h30  DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES  Star Movies 4/8: Blitz - 1
18h10  I AM NUMBER FOUR  Star Movies 4/8: Blitz - 1
20h00  INTERNATIONAL, THE Star Movies 4/8: Blitz - 1
22h00  YOU DON'T MESS WITH THE ZOHAN  Star Movies 4/8: Blitz - 1
23h55 WATER FOR ELEPHANTS  Star Movies 4/8: Blitz - 1
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình