Star Movies 12/8: Fright Night

Thứ Bảy, ngày 11/08/2012 08:04 AM (GMT+7)

Một hôm, cậu bé Charlie nhìn thấy người hàng xóm mang theo một chiếc quan tài về căn nhà trống rỗng của anh ta.


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
01h05  WILD THINGS: DIAMONDS IN THE ROUGH  
02h30 MARMADUKE  Star Movies 12/8: Fright Night - 1
04h00  X-MEN ORIGINS: WOLVERINE Star Movies 12/8: Fright Night - 1 
05h50  MONSTER HOUSE Star Movies 12/8: Fright Night - 1
07h25 MECHANIC, THE Star Movies 12/8: Fright Night - 4
09h00 WHO'S YOUR CADDY Star Movies 12/8: Fright Night - 1
10h30 MARMADUKE  Star Movies 12/8: Fright Night - 1
12h00  BEST OF THE FESTIVALS  
12h50 BEST OF THE FESTIVALS  
13h45 UNDERWORLD: RISE OF THE LYCANS Star Movies 12/8: Fright Night - 4
15h15  GULLIVER'S TRAVELS Star Movies 12/8: Fright Night - 4
16h45  X-MEN: THE LAST STAND Star Movies 12/8: Fright Night - 1
18h30  VAMPIRES SUCK  
20h00  FRIGHT NIGHT Star Movies 12/8: Fright Night - 1 
21h50 MEN IN BLACK II  Star Movies 12/8: Fright Night - 1
23h20  UFC 150: HENDERSON VS EDGAR II  
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình