HBO 9/6: Batman & Robin

Thứ Sáu, ngày 08/06/2012 08:07 AM (GMT+7)

Sự việc đã kéo cô cháu gái Barbara Wilson vào cuộc và trở thành một Batgirl để hỗ trợ Batman và Robin để ngăn chặn âm mưu của Mr Freeze và cứu Alfred.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
1h30 The Golden Child  HBO 9/6: Batman & Robin - 1
3h05  Wedding Crashers HBO 9/6: Batman & Robin - 1
5h10 Green Card HBO 9/6: Batman & Robin - 1
8h00 Problem Child
9h35 The Tourist HBO 9/6: Batman & Robin - 1
11h20  Just Go With It HBO 9/6: Batman & Robin - 1 
13h25  Batman & Robin HBO 9/6: Batman & Robin - 1 
15h35  You Only Live Twice  
17h35  The Karate Kid (2010)  HBO 9/6: Batman & Robin - 1 
20h00  Game Of Thrones S208: The Prince Of Winterfell  
21h00  2 Fast 2 Furious HBO 9/6: Batman & Robin - 1 
22h45 Dawn Of The Dead HBO 9/6: Batman & Robin - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình