HBO 4/8: The Chronicles Of Riddick

Thứ Sáu, ngày 03/08/2012 06:21 AM (GMT+7)

Phần tiếp theo của bộ film Pitch Black nói về 5 năm trước sự kiện ở Pitch Black.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h55  Girls S103: All Adventurous Women Do  
1h25  Enlightened S103: Someone Else's Life  
1h55  Facing Ali  
3h35  Snow Day HBO 4/8: The Chronicles Of Riddick - 1 
5h00 Tyler Perry's Why Did I Get Married Too?  
7h00  Connor Undercover S309: The Eye Of Cordoba  
7h30  Connor Undercover S310: The Pod Couple  
8h00  Unknown  HBO 4/8: The Chronicles Of Riddick - 1 
9h50  Justin Bieber: Never Say Never  
11h35  Fast Five  HBO 4/8: The Chronicles Of Riddick - 1 
13h45 Kangaroo Jack  
15h15  Grown Ups  HBO 4/8: The Chronicles Of Riddick - 1 
17h00 The Chronicles Of Riddick HBO 4/8: The Chronicles Of Riddick - 1
19h00  True Blood S504: We'll Meet Again  
20h00 True Blood S505: Let's Boot And Rally  
21h00  Transformers: Dark Of The Moon  HBO 4/8: The Chronicles Of Riddick - 1
23h35 Halloween: H20  
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình