HBO 21/7: The World Is Not Enough

Thứ Sáu, ngày 20/07/2012 07:13 AM (GMT+7)

Phần tiếp theo của bộ film Pitch Black nói về 5 năm trước sự kiện ở Pitch Black.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h00  The Conversation  
1h50 Machete HBO 21/7: The World Is Not Enough - 1 
3h25  Resident Evil: Afterlife HBO 21/7: The World Is Not Enough - 1 
5h25  Benji The Hunted HBO 21/7: The World Is Not Enough - 1 
7h00 Connor Undercover S301: Spies VS. Spies HBO 21/7: The World Is Not Enough - 1 
7h30  Connor Undercover S302: Deadly Lipgloss  
8h05  The Chronicles Of Riddick HBO 21/7: The World Is Not Enough - 1 
10h10  The World Is Not Enough HBO 21/7: The World Is Not Enough - 1 
12h15  Red Riding Hood HBO 21/7: The World Is Not Enough - 1 
13h55  The Back- up Plan
 
 HBO 21/7: The World Is Not Enough - 1
15h40  The Lord Of The Rings: The Return Of The King HBO 21/7: The World Is Not Enough - 1 
19h00  True Blood S502: Authority Always Wins  
20h00  True Blood S503: Whatever I Am, You Made Me  
21h00  Unknown HBO 21/7: The World Is Not Enough - 1 
22h50  Burlesque HBO 21/7: The World Is Not Enough - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình