Cinemax 3/7: Painkiller Jane

Thứ Hai, ngày 02/07/2012 07:17 AM (GMT+7)

Khi một đơn vị quân đội bị đặt vào tình trạng nguy hiểm của vũ khí hoá sinh, mọi người đều bị giết ngoại trừ một phụ nữ trẻ.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
1h30 Cherry Falls  
3h00  Gunfighter's Moon  Cinemax 3/7: Painkiller Jane - 1
4h35  Excess Baggage Cinemax 3/7: Painkiller Jane - 1
6h15  13 Ghosts Cinemax 3/7: Painkiller Jane - 1
8h05  Age Of Heroes
9h50  The Last Boyscout Cinemax 3/7: Painkiller Jane - 1 
11h50  Hard Target Cinemax 3/7: Painkiller Jane - 1 
13h35  Painkiller Jane Cinemax 3/7: Painkiller Jane - 1 
15h00  True Grit Cinemax 3/7: Painkiller Jane - 1
17h15  Dante's Peak Cinemax 3/7: Painkiller Jane - 1 
19h15  Cross  
21h00  The Lost Boys Cinemax 3/7: Painkiller Jane - 1 
22h35  Suspect Zero Cinemax 3/7: Painkiller Jane - 1
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình