Cinemax 24/7: Painkiller Jane

Thứ Hai, ngày 23/07/2012 07:16 AM (GMT+7)

Khi một đơn vị quân đội bị đặt vào tình trạng nguy hiểm của vũ khí hoá sinh, mọi người đều bị giết ngoại trừ một phụ nữ trẻ.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h10  Orcs!  
1h40  Painkiller Jane Cinemax 24/7: Painkiller Jane - 1 
3h15  Suspect Zero Cinemax 24/7: Painkiller Jane - 1
5h00 The Ambushers Cinemax 24/7: Painkiller Jane - 1 
6h40  Painkiller Jane  Cinemax 24/7: Painkiller Jane - 1 
8h10 Chill Factor  
10h00  Cop Out  Cinemax 24/7: Painkiller Jane - 1
11h45  Poison Ivy  
13h15  Never Back Down 2: The Beatdown  
15h00 Agent For H.A.R.M.  
16h55  Sinbad Of The Seven Seas Cinemax 24/7: Painkiller Jane - 1 
18h45  Green Zone Cinemax 24/7: Painkiller Jane - 1 
21h00  Tactical Force  
22h25 American Pie 2  
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình