Cinemax 24/6: Crimson Force

Thứ Bảy, ngày 23/06/2012 07:20 AM (GMT+7)

Phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ đầu tiên lên sao Hoả đã vội vã hạ cánh trên bề mặt để tìm kiếm nguồn năng lượng sạch vĩnh cửu.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h10 Spartacus: Vengeance S202: A Place In This World  
1h00  Whispers In The Dark  
2h40  Wes Craven's New Nightmare  Cinemax 24/6: Crimson Force - 1 
5h00  All- star Superman  
7h00  Camel Spiders  
8h25  Hearts And Armour  
10h20  The River Wild  Cinemax 24/6: Crimson Force - 1
12h10  Crimson Force Cinemax 24/6: Crimson Force - 1 
13h45  Twins Cinemax 24/6: Crimson Force - 1
15h35  Robin Hood  Cinemax 24/6: Crimson Force - 1
18h00  Paul Cinemax 24/6: Crimson Force - 1
19h45  Wonder Woman (2009)  
21h00 American Pie 2  
22h45  Wild Things Cinemax 24/6: Crimson Force - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình