Cinemax 2/6: Repo Men

Thứ Sáu, ngày 01/06/2012 08:20 AM (GMT+7)

Tình thế hoàn toàn thay đổi sau một tai nạn khi Remy làm việc đã khiến bản thân anh phải thay một trái tim nhân tạo để sống sót.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h15  A Nightmare On Elm Street 4 The Dream Master  
1h50  The Keep  
3h25  The Flash  Cinemax 2/6: Repo Men - 1
5h00 Hearts And Armour  
6h40  The Naked Face  
8h25  The Goods: Live Hard, Sell Hard  
9h45 Brothers In Arms  
11h30  The Saint Cinemax 2/6: Repo Men - 1 
13h25  Supershark  
14h50 Final Fantasy: The Spirits Within Cinemax 2/6: Repo Men - 1 
16h35 Chasers  
18h15  Red Faction: Origins  
19h45 Wonder Woman  
21h00  Repo Men Cinemax 2/6: Repo Men - 1 
22h45  The Saint Cinemax 2/6: Repo Men - 1  
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình