Cinemax 11/7: Painkiller Jane

Thứ Ba, ngày 10/07/2012 07:25 AM (GMT+7)

Khi một đơn vị quân đội bị đặt vào tình trạng nguy hiểm của vũ khí hoá sinh, mọi người đều bị giết ngoại trừ một phụ nữ trẻ.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
1h20 Hammerhead  
3h15 Cruel Intentions  Cinemax 11/7: Painkiller Jane - 1
5h00  3:10 To Yuma Cinemax 11/7: Painkiller Jane - 1 
6h30 Vampires: The Turning  Cinemax 11/7: Painkiller Jane - 1
8h00  Ticking Clock Cinemax 11/7: Painkiller Jane - 1 
9h40 Painkiller Jane Cinemax 11/7: Painkiller Jane - 1 
11h05  Age Of Heroes  
12h55 The Last Boyscout Cinemax 11/7: Painkiller Jane - 1 
15h00  Ocean's 11 (1960) Cinemax 11/7: Painkiller Jane - 1 
17h20  Sinbad Of The Seven Seas Cinemax 11/7: Painkiller Jane - 1 
19h00 The Eagle  
21h00  The Big Hit Cinemax 11/7: Painkiller Jane - 1 
22h30 Strike Back S103: Episode 3  
23h20  Innocent Blood  Cinemax 11/7: Painkiller Jane - 1
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình