Ghi điểm với sếp

Ghi điểm với sếp Làm sao để được sếp trọng dụng nhưng không phải luồn cúi hay nịnh nọt?