Tin liên quan

Tết xưa và nay (5)

Tết xưa và nay (5) Bà con cùng nhâm nhi mứt tết, xem pháo hoa và "ôn nghèo kể khổ" cùng những hình ảnh so sánh xưa và nay.

Tết xưa và nay (4)

Tết xưa và nay (4) Bà con cùng nhâm nhi mứt tết, xem pháo hoa và "ôn nghèo kể khổ" cùng những hình ảnh so sánh xưa và nay.

Năm Dê mời đối... đáp

Năm Dê mời đối... đáp Chiều ba mươi Tết, có một chàng rể nọ sắm sửa một số quà để đến lễ Tết gia đình bố vợ theo truyền thống.

Tết xưa và nay (3)

Tết xưa và nay (3) Bà con cùng nhâm nhi mứt tết, xem pháo hoa và "ôn nghèo kể khổ" cùng những hình ảnh so sánh xưa và nay.