Yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiêm túc thực hiện Luật Giáo dục đại học

Thứ Tư, ngày 03/12/2014 21:08 PM (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục - Đào tạo khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Theo Phó Thủ tướng, Nghị định “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học” có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2013.

Theo đó, thang, bậc lương đối với giảng viên được quy định cụ thể, có sự phân biệt khác nhau giữa 5 chức danh: trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Chức danh phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương ứng ngạch chuyên viên cao cấp.

Chức danh giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp.

Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn thi hành Nghị định này. Tuy nhiên đến nay, Nghị định của Chính phủ chưa được Bộ GD-ĐT hướng dẫn.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nghị định của Chính Phủ chưa được Bộ GD-ĐT thực hiện là quá chậm trễ, gây vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục- Đào tạo nghiêm túc, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học”.

Theo D.T (Khám phá)