Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy công bố điểm sàn xét tuyển

Thứ Hai, ngày 22/07/2019 10:00 AM (GMT+7)

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy vừa thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ Đại học hệ chính quy ngành công an, hệ dân sự năm 2019.

Đối với Đại học PCCC hệ chính quy trong ngành Công an

- Mã trường:  Tuyển sinh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra có mã trường là PCH; Tuyển sinh phía Nam từ Quảng Trị trở vào có mã trường là PCS

- Mã ngành:  7860113

Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy công bố điểm sàn xét tuyển - 1

Ngưỡng điểm xét tuyển hệ công an là 17,75, hệ dân sự là 14.

- Tổ hợp xét tuyển:  A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Đại học PCCC hệ chính quy trong ngành Công an là 17,75 điểm, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.

Cụ thể: Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu;

Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán + Vật lý + Hóa học

Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 cao hơn.

Đối với Đại học PCCC chính quy hệ dân sự

- Mã trường:   PCH (tuyển sinh cả nước)

- Mã ngành:  7860113DS

- Tổ hợp xét tuyển:  A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Đại học PCCC chính quy hệ dân sự là 14,00 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo.

ĐH Thủy lợi, Đại học Giao thông Vận tải công bố điểm sàn năm 2019

Đại học Thủy lợi, Đại học Giao thông Vận tải vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019.

Theo Diệu Thu (Dân Việt)
sự kiện Điểm sàn đại học 2020
Báo lỗi nội dung