Những câu hỏi thách thức cả những bộ óc siêu việt nhất

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Đất có lề, … có thói”?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-nhung-cau-hoi-thach-thuc-ca-nhung-bo-oc-sieu-viet-nhat-d5597...

Chia sẻ
Theo Quang Tùng (Báo GT)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung