Trắc nghiệm: 15 câu hỏi thách thức các “triệu phú” kiến thức

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Người ta thường nói: “Nhất nghệ tinh, nhất thân ...” gì?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-15-cau-hoi-thach-thuc-cac-trieu-phu-kien-thuc-chinh-phuc-d55...

Chia sẻ
Theo Quang Tùng (Báo GT)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung