Trả lời đúng hết những câu hỏi này bạn đích thị có cả “bầu trời tri thức”

Thứ Ba, ngày 15/10/2019 17:00 PM (GMT+7)

Trả lời đúng bộ câu hỏi sau đòi hỏi bạn phải có vốn kiến thức sâu rộng và bắt kịp với sự thay đổi của thông tin xã hội hiện đại.

Sự kiện:

Quiz

Chỉ những người là “từ điển sống” mới trả lời đúng hết những câu hỏi sau

Để trả lời đúng hết những câu hỏi “khó nhằn” sau đòi hỏi bạn phải là người sở hữu lượng kiến thức sâu rộng.


 
Theo Quang Tùng (Dân Việt)

sự kiện Quiz