Siêu trí tuệ cũng phải vắt óc mới trả lời được hết 15 câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Cười người hôm trước, hôm sau …”?

Nguồn: http://danviet.vn/sieu-tri-tue-cung-phai-vat-oc-moi-tra-loi-duoc-het-15-cau-hoi-nay-502021249171...

Chia sẻ
Theo Quang Tùng (Dân Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung