Quy định chấm kiểm tra quy chế môn GDQP-AN

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định về chấm điểm khi kiểm tra Quy chế môn học giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN).

Theo đó, tổng điểm 100 được tính cho các nội dung: Hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo nội dung môn học GDQP-AN (bao gồm văn bản hướng dẫn triển khai của các cấp và văn bản của cấp mình ban hành) – 10 điểm.

Thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình, giáo án, hệ thống sổ sách đăng ký, kế hoạch giảng dạy môn học GDQP-AN – 15 điểm (đối với các sở giáo dục và đào tạo, các trường TCCN là 20 điểm).

Số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên đạt chuẩn – 20 điểm; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng nhà kho chuyên dùng, giảng đường, thao trường, bãi tập... phục vụ môn học GDQP-AN – 20 điểm; Kết quả thực hành giảng dạy của giáo viên, giảng viên – 10 điểm; Kết quả kiểm tra nhận thức học sinh, sinh viên – 10 điểm.

Quy định chấm kiểm tra quy chế môn GDQP-AN - 1

Công tác kiểm tra nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện dạy và học môn học GDQP-AN - Ảnh minh họa

Công tác quản lý, quy trình cấp phôi bằng chứng chi môn học GDQP-AN (đối với các cơ sở giáo dục đại học)- 5 điểm; Trang phục khi lên lớp và học tập của giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên- 5 điểm; Chế độ thu và sử dụng học phí môn học, thực hiện chính sách đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên – 5 điểm.

Những cơ cở đạt dưới 50 điểm là không đạt yêu cầu. Từ 50 điểm đến 69 điểm: Đạt yêu cầu; Từ 70 điểm - 89 điểm: Đạt loại khá; Từ 90 điểm trở lên: Đạt loại giỏi.

Theo Bộ GD-ĐT, mục đích công tác kiểm tra nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện dạy, học môn học GDQP-AN; chất lượng công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện giảng dạy môn học trong thời gian qua.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế từng nội dung và tổng điểm theo biểu quy định xác định kết luận kiểm tra, từ đó đánh giá chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị; kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo và nâng cao chất lượng dạy, học môn học GDQP-AN tại các nhà trường; các cơ sở đề xuất các chủ trương, biện pháp để tiếp tục chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác GDQP-AN trong những năm tiếp theo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lập Phương (Giáo dục & Thời đại)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN