Điều gì làm nên sự khác biệt của chương trình học tại HTS

Điều gì làm nên sự khác biệt của chương trình học tại HTS

Trường Hà Nội Toronto giảng dạy cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi, dựa trên chương trình học chất lượng cao. Nhà trường áp dụng những phương pháp tiếp cận sáng tạo, năng động và phù hợp với Chương trình giảng dạy của hệ thống giáo dục Ontario.
Chương trình tích hợp toàn phần Ontario có gì?

Chương trình tích hợp toàn phần Ontario có gì?

Chương trình Tích hợp Toàn phần Ontario là chương trình đầu tiên tại Hà Nội giúp học sinh đạt được tấm Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Ontario (OSSD) ngay tại Việt Nam.
Tìm hiểu về hệ thống giáo dục Ontario

Tìm hiểu về hệ thống giáo dục Ontario

Cấu trúc chương trình giáo dục của bang Ontario cho phép học sinh tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ và nền văn hoá khác nhau, hình thành góc nhìn toàn cầu để nắm bắt các cơ hội phát triển trên toàn thế giới.
GÓP Ý GIAO DIỆN