Phân biệt 'I go to school' và 'I go to the school'

Sự kiện: Học tiếng Anh

"I go to school" được dùng khi bạn đến trường để dạy hoặc học, còn khi thêm "the" có nghĩa là đến một địa điểm cụ thể.

Nguồn: [Link nguồn]

Bạn có thể nói "I'm beat", "I'm exhausted" hay "I'm wrecked" để diễn tả sự mệt mỏi bằng tiếng Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Nguyen ([Tên nguồn])
Học tiếng Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN