'I love dogs' và 'I love dog' khác gì nhau?

Sự kiện: Học tiếng Anh

Có cách viết tương tự, song nghĩa của "I love dogs" và "I love dog" khác nhau.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong giao tiếp, bạn cần thông qua cử chỉ, hoặc kết hợp lời nói như "that's great", "okay", "exactly"để thể hiện mình tập trung vào câu chuyện của người nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Moon Nguyen ([Tên nguồn])
Học tiếng Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN